Clients

Aannemersmaatschappij Bouwmij BV
ANWB
Ashton Scholastic, Auckland, New Zealand
Birdlife International
Bronnen voor Nieuwe Natuur
Deltares
Dienst landelijk Gebied (several districts)
Fries Museum
Gemeente Amsterdam
Gemeente Beesel
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Breda
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Den Haag
Gemeente Groningen
Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeente Noordenveld
Gemeente Opsterland
Gemeente Rotterdam
Gemeente Vlaardingen
Gemeentebedrijf Opsterland
Ghent University
Greenpeace, Auckland, New Zealand
Groene Hartteam
Hazenberg Archeologie
Het Drentse Landschap
Italian Adventures
IVN Kampeer en Caravan Kampioen
KWF Kankerbestrijding
Landschapsbeheer Friesland
Limburgs Museum, Venlo
Mahoney Media, USA
Mediastation, UK
Natuur en Milieufederatie
Onroerend Erfgoed, Brussel, Belgium
Oudenbroek Reclame Service
!Pet Drukkers Hoogeveen
Plaatselijk Belang Twijzel
Prorail
Provincie Antwerpen
Provincie Noord-Holland
Provincie Oost-Vlaanderen
Provincie Zeeland
PWN
ROB/RACM (now RCE)
Regio Twente
Rijksuniversiteit Groningen
Rijkswaterstaat
Scholastic Inc, New York, USA
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Staatsbosbeheer (several districts)
Stichting Drents Heideschaap
Stichting Natuurmedia
Stichting Vrienden Holtinger Schaapskudde
Stichting Vrienden van de Eng
TGV presentaties
Ubica
Uitgeverij Gottmer
Uitgeverij Het Spectrum
Uitgeverij Lemniscaat
Uitgeverij Schuyt&Co
Uitgeverij Sjaloom
Uitgeverij Zwijsen
Vandegrift Renderings, USA
Van den Herik Kust- en Oeverwerken B.V. Sliedrecht
Vereniging Natuurmonumenten (several districts)
Vereniging Vrienden van het Beatrixpark
Vogelbescherming Nederland
Werkgroep Roofvogels Nederland
Wolters-Noordhoff Atlasproductions